Data: 28.03.2020
Nr. zlecenia serwisowego: 3/03/2020

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

DOZAMECH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
tel. +48 /62/ 7332322, fax +48 /62/ 7332788

Zlecamy wykonanie przeglądu/naprawy

Akceptujemy warunki serwisowe


Zobowiązujemy się do terminowej zapłaty należności w terminie 14 dni od daty wykonania usługi. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania: naprawy/przeglądu oraz wymienionych części zamiennych potwierdzony przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT.

Posiadamy numer identyfikacji podatkowej NIP :

Upoważniamy DOZAMECH Sp. Zo.o. Sp.K. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
* pola wymagane
Produkt został dodany do koszyka